خدمات پس از فروش

خدمات رسانی و پشتیبانی محصولات SMF در ایران به علت تعداد زیاد دستگاه های راه اندازی شده و پهنه وسیع محل نصب ماشینها نیازمند یک مجـموعه‌ی خـدماتی کامل و با مدیـریت توانمند اسـت. خوشبختانه شـرکت آماد بسپار ماشـین با پشتیبانی شرکت SMF موفق به این امر شده و امروزه با در اخـتیار داشتن یک کادر متشکل از نیـروهای ستادی و فـنی، مشتریان خود را در اقـصی نقـاط ایـران ( و حتی برخی کشـورهای همسـایه ) پشـتیبانی می نماید.

خدمات پس از فروش این شرکت شامل موارد زیر می گردد:

  • بررسی کامل محل تولید قبل از حمل دستگاه و راهنمایی مشتری جهت آماده سازی محل نصب و تامین تاسیسات لازم
  • طـراحی نهایی بطـری تولیدی و سـاخت قالـب
  • نصـب و راه اندازی و تحویل دهی دسـتگاه خریداری شده توسـط مشتری
  • آمـوزش کامـل اپراتـوری و تعـمیر و نگهـداری دسـتگاه
  • ارائه خدمات گارانتی دسـتگاه خریداری شـده توسـط مشـتری
  • اعزام کارشـناسی فنی به محل تولید در زمانی کـمتر از 72 ساعت و به درخواست مشتری
  • تامین کلیه قطعات مصرفی و غیر مصرفی مورد نیاز دستگاه بنا به درخواسـت مشتری
  • پشتیبانی و راهنمایی تلفنی به مشتریان در خصوص مسائل فنی و اپراتوری
  • انـجام بازدیدها و سـرویـس‌های دوره‌ای
  • انجام تعمیرات لازم ماشین و تجهیزات جانبی در محل، تهران یا حتی در صورت لزوم در خارج از ایران و در اسرع وقت، با توجه به امکانات قابل توجه آماد بسپار ماشین در صـورت طولانی بودن تعمیرات امکان جایگزینی برخی تجهیزات در طول دوره ی تـعمیر (جهت عدم توقف تولید) وجود دارد.